www.trettjin.nl en www.studiotrettjin.nl zijn onderdeel van Reclamebureau Studio Trettjin, gevestigd aan de Iikmounewei 13 te Burgum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lodewijk van der Wal is de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Studio Trettjin verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van mijn webwinkel verstrek je mij een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IBAN,
Geboortedatum, voor zakelijke contacten: KvK registratie en btw-nummer.

Waarom vraag ik persoonsgegevens?
Studio Trettjin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Afhandelen van facturen en betalingen Leveren van producten en diensten, Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen, Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten,
Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden, Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.

Bewaartermijn
Studio Trettjin zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens
Studio Trettjin verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Jouw gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:

• Yukiworks, voor een correcte bedrijfsadministratie,
• ING, voor afhandelen van betalingen,
• Mailpoet, voor verzenden van nieuwsbrieven,
• De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.

Cookies en websitegebruik
De webdiensten van Studio Trettjin gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website een onbelemmerde werking van de websites. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@trettjin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Studio Trettjin zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Studio Trettjin neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@trettjin.nl